Dansa Clàssica - ballet (a partir de 5 anys).

Un dels principals objectius de la nostra escola és realitzar un procés de formació en la tècnica del ballet clàssic, donant a conèixer la teoria i la pràctica, partint d'una metodologia establerta per nivells, d'acord a les edats de maduresa motriu dels nostres alumnes.

Treballem l'estimulació de la memòria, el ritme musical i la coordinació amb coreografies, a més a més de l'expressió corporal adaptada a l'activitat i el treball en grup. Utilitzem una metodologia de treball lúdic, pedagògic i adequat, segons les diferents edats.

Apropem el món de la dansa als nens/es, despertant la sensibilitat artística, i així oferir la manera de germinar l'amor per la música i la dansa.

Utilitzem el propi cos com a instrument de representació i comunicació, contribuint així al equilibri afectiu i la relació amb els altres.

Desenvolupem i potenciem les capacitats específiques del Ballet, com la flexibilitat, elasticitat, coordinació, fluïdesa del moviment i resistència.

A cada un dels cursos es treballa un programa pedagògic específic, dins del programa curricular de la Royal Academy of Dance de Londres. Hi ha la possibilitat de seguir, a partir dels 6 anys, i sempre que els pares així ho desitgin, els exàmens de la RAD (Royal Academy of Dance), i obtenir els Diplomes corresponents.

Organitzem un Festival de Dansa cada dos cursos. L’any que no es fa Festival, es fa una Classe Oberta pels pares.