L'Escola de Música, Dansa i Idiomes ESCLAT va ser fundada l'any 1988 a Barcelona, sempre amb el compromís de mantenir un nivell òptim en l'ensenyament musical de totes les edats i especialitats.

Oferim una gran varietat d'especialitats en la vessant clàssica i moderna. Pretenem, doncs, que sigui una escola oberta a tothom: petits, joves i grans, i amb objectius ben diferents: sensibilització, per gaudir-ne, o bé per professionalitzar-se.

L'Escola disposa d'un Pla d'Estudis ben elaborat, d'acord amb els plantejaments pedagògics actuals, per a cada nivell d'estudis (Sensibilització – Bàsic – Aprofundiment – Avançat).

La nostra línia pedagògica ha optat sempre per un mètode viu i actiu d'educació musical: el Cant, les Audicions, Concerts, Tallers, Orquestrina, Conjunts Instrumentals, Combo, són elements de treball des dels primers cursos.

Un dels nostres objectius principals és que els nostres alumnes gaudeixin de la música a tots els nivells. Oferim un tracte personalitzat i un seguiment constant dels alumnes. Pel que fa al seguiment acadèmic, l'avaluació és formativa i continuada, amb proves i informes quadrimestrals per a cada alumne.

Els nostres professors estan en constant formació, per poder adaptar-nos amb comoditat als dissenys curriculars, sempre en permanent actualització, i als canvis deguts a l'entrada en vigor de la nova llei que regula l'educació, ens ha plantejat nous reptes a l'educació musical.

La nostra vinculació al Conservatori Superior de Música del Liceu suposa una continuïtat per a tots aquells alumnes que vulguin seguir els seus estudis de música al nivell Avançat/Professional.

Tot i així cada alumne pot escollir el seu propi itinerari i fer un programa a la seva mida.

Forma part del nostre programa educatiu organitzar Concerts i Audicions durant el curs, per Nadal, Primavera, Estiu, etc., tant d'instrumentistes com de Conjunts Instrumentals, Coral, Orquestrines, Combo, etc. al Centre de Barri Can Gili Nou, Centre Cívic Can Felipa, Teatrino de Rambles del Conservatori del Liceu, etc. Participem en activitats al barri organitzades pel Districte de Sant Martí, tant a Fires de Comerciants, com a les Festes Majors de la Vila Olímpica, Simfònic, Pallassos Sense Fronteres, i a tots els esdeveniments que se’ns proposa.

Tots els nostres alumnes faran les Proves de Seguiment del Conservatori del Liceu en dues Convocatòries (Febrer i Juny), que es realitzaran a la mateixa Escola, obtenint el DIPLOMA del Nivell BÀSIC de Música, acreditant així els coneixements adquirits durant els sis cursos d’aquest nivell. Acabats els quatre cursos d’Avançat a la nostra Escola, poden accedir al Conservatori Professional del Liceu per a obtenir el Títol PROFESSIONAL / AVANÇAT, si així ho desitgen.

A l'Escola Esclat el concepte d'avaluació i seguiment adquireix una importància cabdal en l'orientació i direcció de l'alumne. Els paràmetres de l'avaluació ja no depenen exclusivament de la realització d'un examen a final de curs, fet que obeeix més a una convicció pedagògica que no a un repte per a assolir un reconeixement.

Així doncs, la tutoria, el seguiment periòdic dels alumnes, la participació en audicions i concerts, els informes de seguiment i les reunions de professors, entre d'altres accions avaluables, constitueixen una avaluació permanent dels estudiants. Als Programes Bàsic (a partir de Bàsic 1) i Avançat / Professional aquesta avaluació és compartida amb el Conservatori Superior de Música del Liceu, és formativa i continuada, amb proves de seguiment quadrimestral i dos tutories anuals.

Així mateix s'expedeixen notes cada fi de curs acadèmic. Els tribunals d'avaluació estan constituïts pels professors de l’Escola ESCLAT i professors del Conservatori Superior de Música del Liceu.

L'Escola Esclat Vila Olímpica està Vinculada al Conservatori Superior de Música del Liceu. L'objectiu fonamental d'aquesta Vinculació és facilitar a l'Escola una estructuració acadèmica, un seguit d'eines metodològiques, un programa de seguiment i avaluació dels alumnes, un programa de formació permanent dels professors i l'organització d'activitats acadèmiques i artístiques de gran format.

L'Escola rep l'assessorament dels programes acadèmics i activitats a través d'un coordinador que esdevé l'enllaç permanent entre l'Escola i el Conservatori, i té relació amb els professors especialistes i assessors pedagògics de les diferents especialitats que participen en l'avaluació dels alumnes.

Així mateix, el Conservatori del Liceu posa a l'abast de l'Escola vinculada els recursos necessaris per al seguiment dels seus programes educatius: Reunions informatives, Plans d'Estudis, Dissenys Curriculars, Llibres, Models d'examen, etc.