Adreçat a nens i nenes d'entre 1 i 5 anys.

És el primer contacte que els nens i nenes tenen en l'entorn musical. Durant els tres cursos de sensibilització musical els nens/nenes es familiaritzen en aquest món des de ben petits, aprenen a estimar la música com a llenguatge artístic i com a mitjà d'expressió. L'educació musical a aquesta edat és la descoberta, per part del nen, del món sonor. Descobreixen els sons i les seves capacitats de manipular-lo. Es pretén que els fenòmens sonors es visquin de forma sensorial i afectiva.

A Bàsic 1, els nostres alumnes combinen el Llenguatge Musical amb els tallers d'instruments. Se'ls presenta, d'una forma pràctica, els diferents instruments (Piano, Guitarra, Violí, Violoncel, Flauta Travessera, Clarinet, Saxo, Percussió...) perquè més endavant, mitjançant un seguiment rigorós per part de tots els professors implicats, puguin escollir-ne el què serà el seu instrument principal a partir del programa Bàsic.

Es familiaritzaran amb els seus sons, els tocaran, escoltaran i d'aquesta manera, i amb l'ajut del professor, podran triar el que més els agradi i aquell pel que tinguin més habilitats. L'instrument el comencen a treballar de manera individual, a partir de Bàsic 2.

Adreçat a nens i nenes a partir de 6 anys i afeccionats de qualsevol edat.

L'objectiu principal del Programa Bàsic és motivar l'alumne per a la pràctica musical (instrumental i vocal). Amb el Llenguatge Musical aprenen a reproduir allò que escolten, a aconseguir la destresa necessària en la lectura dels símbols musicals i a crear la seva pròpia música. El Llenguatge Musical al Programa Bàsic es distribueix en sis cursos, de Bàsic 1 a Bàsic 6, combinat amb els tallers d'instruments (Bàsic 1) o bé amb la pràctica d'un instrument individual (de Bàsic 2 a Bàsic 6).

Adreçat als nens i nenes a partir de Bàsic 3 i fins a Bàsic 6.

El primer i principal objectiu del cant coral és passar-ho bé i gaudir, cantant un repertori motivador pels nens i nenes. Fer música i cantar genera hàbits d’atenció i de concentració i afavoreix altres aprenentatges. Es treballa la posició del cos, higiene vocal, funcionament de l’aparell fonador, relacionant els coneixements de música.

Partint de la base que l'harmonia és l'origen de tota forma musical, nosaltres volem incidir en el camí que va de l'audició a l'anàlisi, sense excloure del tot el contrari (de l'anàlisi a l'audició), i posant més èmfasi en el camí que va de la vivència al coneixement. Es treballen conceptes d'harmonia, ja des de Bàsic 3 i al Nivell Avançat com assignatura combinada juntament amb el Llenguatge musical.

La Música de Cambra és aquella que és interpretada per un grup de cambra, referint-se a totes aquelles formacions compostes per músics d'igual o diferent família d'instruments que interpreten composicions escrites bàsicament per a duet, trio, quartet, quintet i octet i que són capaços d'establir un diàleg entre ells. Es treballa la música de cambra ja al Nivell Bàsic, formant petits conjunts instrumentals i el piano a 4 mans. Però és al Nivell Avançat on es fa com una assignatura a part de l'instrument. L'objectiu principal de la Música de Cambra és enriquir musical i personalment els instrumentistes i gaudir escoltant i fent música.

Activitats adreçades a tots els nens i nenes a partir de Bàsic 3 que tenen els coneixements bàsics i mínims d’Instrument i Llenguatge Musical per fer música en conjunt. L’objectiu principal, com a totes les activitats de grup, és el de gaudir i enriquir musical i personalment els instrumentistes. Repertori clàssic i modern.

Classes individuals on es fa un estudi molt acurat de totes les parts del cos que intervenen quan s'emet qualsevol so. Treball muscular diafragmàtic i de respiració, imprescindible per avançar en aquesta matèria. Treball de repertori on s'inclouen tots els estils. Possibilitat de participar en el combo.

L'instrument es comença a treballar a nivell individual a partir de Bàsic 2 (6 anys), després dels tallers, a no ser que hi hagi algun alumne que, per les raons que sigui (ambient musical o coneixements musicals a casa), vulguin començar el piano o el violí, abans d'aquesta edat (4 o 5 anys). Tot i així creiem molt recomanable fer els tallers d'instruments. Disposem d'un programa per a cada instrument, amb una gran quantitat i varietat d'estils de repertori, per la qual cosa ens adaptem perfectament a cada alumne/a, segons les seves capacitats i temps d'estudi del que disposi.