Partint de la base que l'harmonia és l'origen de tota forma musical, nosaltres volem incidir en el camí que va de l'audició a l'anàlisi, sense excloure del tot el contrari (de l'anàlisi a l'audició), i posant més èmfasi en el camí que va de la vivència al coneixement. Es treballen conceptes d'harmonia, ja des de Bàsic 3 i al Nivell Avançat com assignatura combinada juntament amb el Llenguatge musical.