Classes individuals on es fa un estudi molt acurat de totes les parts del cos que intervenen quan s'emet qualsevol so. Treball muscular diafragmàtic i de respiració, imprescindible per avançar en aquesta matèria. Treball de repertori on s'inclouen tots els estils. Possibilitat de participar en el combo.